بخشهای مختلف ارائه درس :

- قسمت اول

- قسمت دوم

- قسمت سوم

- قسمت چهارم

- قسمت پنجم

- قسمت ششم

 

توضيح : برای مشاهده فایلهای ارائه درس،

- ابتدا zip فایل مربوط به Player.zip را از اینجا دانلود نموده و بر روی کامپیوتر خود Extract نمایید

- سپس مجموعه فایلهای   swf.  مربوط به قسمتهای مختلف ارائه درس را از قسمت فوق دانلود نموده و مجموعه کامل آنها را در فلدر swf از Player قراردهید

- در نهایت فایل index.htm  را کلیک نمایید

نکته : جهت دانلود فایل مربوط به قسمتهای مختلفو همچنین Player.zip، بر روی لینک مربوطه  Right Click نموده و سپس گزینه  Save Target As  را انتخاب نماييد