موسسه آموزش عالی مهرالبرز یادگیری هدفمند ، توسعه هوشمند
18 دی تا 1 بهمن 1398
3 تا 11 بهمن 1398
26 تا 28 بهمن 1398
 • امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز

  معرفی مهرالبرز را در کدام یک از رسانه های ذیل مفید دیدید؟
  با ما در ارتباط باشید

  خط ویژه: 57658-021

  فاكس:89788886-021 

  نشانی دانشگاه

  تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
  کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)