Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
      نشست هم اندیشی چالش های گسترش آموزش الکترونیکی در کشور  با موضوع بررسی
  به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، صبح روز دوشنبه 20 آبان ماه 1398، تیم نظارت وزارت اموزش عالی به سرپرستی جناب
    به گزارش روابط عمومی مهرالبرز :  برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سال
اداره آموزش مهرالبرز طی اطلاعیه ای به دانشجویان متقاضی پژوهش محوری جدول بازه زمانی فرایند تصویب طرح پژوهشی دوره
معاونت دانشجویی-فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرالبرز ، با تدریس جناب آقای بهزاد حسین عباسی ، مشاور بیش از 160 سازمان در

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
      نشست هم اندیشی چالش های گسترش آموزش الکترونیکی در کشور  با موضوع بررسی
  به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، صبح روز دوشنبه 20 آبان ماه 1398، تیم نظارت وزارت اموزش عالی به سرپرستی جناب
    به گزارش روابط عمومی مهرالبرز :  برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سال
اداره آموزش مهرالبرز طی اطلاعیه ای به دانشجویان متقاضی پژوهش محوری جدول بازه زمانی فرایند تصویب طرح پژوهشی دوره
معاونت دانشجویی-فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرالبرز ، با تدریس جناب آقای بهزاد حسین عباسی ، مشاور بیش از 160 سازمان در
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)