Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، در روز جمعه 10 اسفندماه با حضور  دانشجویان علاقمند تور یک روزه تهرانگردی
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، پیرو ادوار گذشته برای هشتمین دوره رقابت های ورزشی مهر فجر برگزار گردید، در
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، جلسه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی جدید مهرالبرز روز دوشنبه 6 اسفند ماه 97 در محل سالن
به گزارش دفتر پژوهش مهرالبرز، پیرو مصوبه چهلمین جلسه شورای پژوهشی موسسه از این پس دانشجویان پژوهش محور موسسه می بایست
پیرو اطلاعیه معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، با توجّه به درخواست واصله و سیاست موسسه مبنی بر استفاده حداکثری دانشجویان

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، در روز جمعه 10 اسفندماه با حضور  دانشجویان علاقمند تور یک روزه تهرانگردی
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، پیرو ادوار گذشته برای هشتمین دوره رقابت های ورزشی مهر فجر برگزار گردید، در
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، جلسه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی جدید مهرالبرز روز دوشنبه 6 اسفند ماه 97 در محل سالن
به گزارش دفتر پژوهش مهرالبرز، پیرو مصوبه چهلمین جلسه شورای پژوهشی موسسه از این پس دانشجویان پژوهش محور موسسه می بایست
پیرو اطلاعیه معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، با توجّه به درخواست واصله و سیاست موسسه مبنی بر استفاده حداکثری دانشجویان
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)