Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
  دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست در روزهای 4 و 5 بهمن ماه 96 برگزار می گردد.
          با توجه به اهداف تعیین شده کرسی های یونسکو و وجود
به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و متقاضی دریافت وام شهریه، می رساند؛ امکان ثبت نام اولیه وام دانشجویی فراهم
دانش آموخته مهرالبرز موفق به کسب رتبه دوم پژوهش برتر کشور در هفتمین جشنواره مدیریت پروژه ایران شد محمد
به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی مهر 96 و ماقبل می رساند پیرو اطلاعیه اداره آموزش موسسه، تاریخ امتحانات نیمسال اول سال

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
  دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست در روزهای 4 و 5 بهمن ماه 96 برگزار می گردد.
          با توجه به اهداف تعیین شده کرسی های یونسکو و وجود
به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و متقاضی دریافت وام شهریه، می رساند؛ امکان ثبت نام اولیه وام دانشجویی فراهم
دانش آموخته مهرالبرز موفق به کسب رتبه دوم پژوهش برتر کشور در هفتمین جشنواره مدیریت پروژه ایران شد محمد
به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی مهر 96 و ماقبل می رساند پیرو اطلاعیه اداره آموزش موسسه، تاریخ امتحانات نیمسال اول سال
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)