22 آبان

دانش آموخته مهرالبرز، مدیر شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران شد

خواندن

2914 دفعه

پیرو انتشار خبر استعفای مدیر مسئول شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMA Young Crew) در اواسط مهر ماه سال جاری، انتخاباتی جهت تعیین مدیر مسئول جدید شبکه، در تاریخ 27 مهرماه در دفتر انجمن برگزار گردید که آراء ماخوذه هر سه کاندید تصدی این مسئولیت مساوی گردید و بنا بر صلاحدید ریاست شبکه، برگزاری مرحله دوم انتخابات به تاریخ 11 آبان ماه موکول گردید. از اینرو با فراهم شدن امکان برگزاری دور دوم انتخابات، این رای گیری با حضور پر رنگ نمایندگانی از دانشگاه های: تربیت مدرس، شهید بهشتی، تهران، هنر، آزاد اسلامی و چندین موسسه غیرانتفاعی، مجددا  برگزار گردید که  اعضای اصلی شورای مرکزی این شبکه با اکثریت آراء جناب آقای مهندس محمد معهود، دانش آموخته فعال رشته مهندسی و مدیریت ساخت مهرالبرز را برای تصدی این مسئولیت برگزیدند.

مجموعه فعاليت های علمي برای اعضای جوان انجمن عبارتند از:
- مناظره و نقد علمي
- هم اندیشي و نشست های تخصصي
- مطالعات و پژوهش های علمي
- نشر و ترویج یافته های علمي از طریق خبرنامه هفتگي
- فعاليت های کمك آموزشي
و...

محمد معهود، دانش آموخته فعال موسسه آموزش عالی مهرالبرز (ورودی91) که هم اکنون در بخش های مختلف با موسسه همکاری میکند، او دستیار آموزشی، درس نظریه های مدیریت پروژه جناب آقای دکتر احد نظری، یکی از اعضای اصلی کلینیک مدیریت پروژه و ساخت و مجری و کارشناس نشست های الکترونیکی نمایش و نقد فیلم، نماینده موسسه در مجمع عمومی اتحاديه انجمن های علمي كارآفرينی  و... است.

انتصاب ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و از خدای منان آرزوی توفیق روزافزون رادر تمام مراحل زندگی خواستاریم.
 


روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)