26 آبان

آخرین نسخه تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-1395 منتشر شد

خواندن

3737 دفعه

به گزارش اداره آموزش موسسه آموزش عالی مهرالبرز، تقویم آموزشی دانشجویان ورودی مهر 95 (با اندکی تغییر نسبت به مهرماه) و دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت 95 به تفکیک در بخش راهنماهای پرتال آموزشی منتشر گردیده است.

دانشجویان محترم، موظف هستند که تقویم آموزشی گروه خود را به دقت مطالعه نمایند.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)