16 بهمن

ارتقای علمی دکتر محمدعلی شاه حسینی به مرتبه دانشیاری

خواندن

1026 دفعه

 


بنا به گزارش واحد منابع انسانی موسسه،جناب آقای دکتر محمدعلی شاه حسینی ( مشاور موسسه) و عضو هیات علمی دانشگاه تهران طی حکمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دکتر محمدعلی شاه حسینی، دارای مدرک دکتری مدیریت استراتژیک و سیاستگذاری از دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه  مدیریت کسب و کار و معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، که به عنوان عضو هیات علمی همکار و مشاور موسسه نیز با مهرالبرز همکاری می نمایند.
ضمن تبریک به جناب آقای دکتر شاه حسینی آرزوی موفقیت های روز افزون را برای ایشان داریم.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491