03 آبان

24 الی 26 بهمن؛ دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران

خواندن

1069 دفعه

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، با همکاری دانشگاه تهران دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران را از 24 الی 26 بهمن ماه برگزار می نمایند.

محورهای کنفرانس:
-یادگیری-یاددهی، طراحی، روش شناسی و هنر تعلیم
-وجوه مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی
-جنبه های راهبردی، مدیریت و سازمان دهی یادگیری الکترونیکی
-تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی
-جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی
-کاربردها و مورد پژوهی ها در نظام یادگیری الکترونیکی
-طراحی محتوای الکترونیکی موثر در یادگیری
- یادگیری اجتماعی و یادگیری همراه

تاریخ های مهم
- دریافت اصل مقاله» 15 آذر ماه
-اعلام نتایج داوری » 15 دی ماه
- نام نویسی : 15 بهمن ماه
-تاریخ کنفرانس: 24 الی 26 بهمن ماه 1396

کانال تلگرام: https://t.me/icelet2018

جزییات دقیق تر در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.


روابط عمومی مهرالبرز

دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)