19 آذر

صدور نامه معافیت تحصیلی دانشجویان تکمیل ظرفیت از مهر ماه 1396

خواندن

1485 دفعه

 

به اطلاع دانشجویان مرحله تکمیل ظرفیت 97-1396 موسسه می رساند
پیرو پیگیری های صورت گرفته موسسه از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و اعلام رسمی این سازمان درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان آقا از مهرماه سال 1396 و  همزمان با دانشجویان ورودی مهر به سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام می گردد.
 

روابط عمومی موسسه

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)