20 آذر

برنامه ترمیک رشته ها به تفکیک دانشکده ها در پرتال آموزشی

خواندن

2292 دفعه

به همت مدیران و کارشناسان گروههای آموزشی و اداره آموزش برنامه ترمیک رشته های تحصیلی مهرالبرز بازنگری و مجددا به تفکیک دانشکده ها منتشر گردیده است که جهت دسترسی بهتر و سریع تر دانشجویان به آن بخش مربوطه در پرتال آموزشی ایجاد گردید.
لازم به ذکر است برنامه ترمیک مطابق با سرفصل های مصوب می باشد و صرفا جهت اطلاع است و گاها بنا به ضرورت و نیاز دروس در ترم ها جابجا می شود

** برنامه ترميك رشته ها به تفكيك دانشكده ها **
 

روابط عمومی موسسه

 

 

 

  • برنامه ترمیک رشته های دانشکده علوم مهندسی

  • برنامه ترمیک رشته های دانشکده فناوری اطلاعات

  • برنامه ترمیک رشته های دانشکده مدیریت

تذكر: " دانشجویان محترم برنامه ترمیک  مطابق با سرفصل های مصوب می باشد و صرفا جهت اطلاع است و گاها بنا به ضرورت و نیاز  دروس در ترم ها جابجا می شود  ".

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)