06 خرداد

برگزاری اولین نشست IPMA Young Crew در سال 2018 میلادی‎‎

خواندن

1548 دفعهاولین نشست شبکه اعضای جوان انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association)، مورخ 20 اردیبهشت ماه توسط  مهندس محمد معهود دستیار برتر آموزشی دانشکده علوم مهندسی مهرالبرز و مدیر شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران و به میزبانی انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار گردید.
معرفی انجمن و تشکیل کمیته ها،تبیین برنامه های شبکه اعضای جوان، هم اندیشی و بحث آزاد آشنایی اعضای با یکدیگر و اعلام نوع همکاری با شبکه اعضای جوان از بخش های این نشست می باشد.
 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)