26 آبان

حضور حسابرسان متین خردمند جهت حسابرسی صورت های مالی97 مهرالبرز

خواندن

543 دفعه

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز،  موسسه حسابرسی متین خردمند قریب به ده سال است که توسط هیات امنا محترم مهرالبرز به عنوان حسابرس مستقل موسسه جهت رسیدگی به صورت های مالی موسسه برگزیده شده و همه ساله پس از تهیه و آماده سازی ترازنامه و سود زیان و صورت های مالی توسط امور مالی به منظور رسیدگی و اظهار نظر و تهیه گزارش به هیئت محترم امناء در مدت زمان ده روز در محل موسسه حضور می یابد.
امسال همچون گذشته از تاریخ 19 الی 28 آبان ماه جهت رسیدگی به حساب های سال مالی 97-1396  در محل موسسه حضور دارند.


روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)