19 فروردين

امکان استفاده از پایان نامه ها در محل کتابخانه مهرالبرز فراهم شد

خواندن

829 دفعه

معاونت پژوهش و همکاری های علمی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز به اطلاع می رساند، در راستای سهولت دسترسی دانشجویان به پایان نامه های دانشجویان، در محل ساختمان اداری موسسه فضای فیزیکی و کتابخانه ای به پایان نامه ها اختصاص داده شده است.
لذا دانشجویان متقاضی می توانند جهت هماهنگی برای حضور و مطالعه پایان نامه ها از قبل با مسئول کتابخانه، سرکار خانم سامانی با تلفن 57658-021 داخلی 221 هماهنگی نمایند.

مشاهده لیست پایان نامه ها به تفکیک دانشکده

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)