26 فروردين

“سرمایه های انسانی؛ارزش آفرینی سازمانی” | روز منابع انسانی مبارک باد

خواندن

936 دفعه

از سال گذشته انجمن صنفی مدیران منابع انسانی ایران با هدف افزایش و توجه به جایگاه منابع انسانی در سازمان ها و بدنبال آن توجه به رشد و تعالی سرمایه های انسانی و همچنین هویت سازی منابع انسانی در کشور و سازمانها ، با درنظر گرفتن روزهای آغازین سال در فصل بهار، که با رویش، تغییر، نگاه نو همراه بوده و همچنین با توجه به سالروز تولد شاعر بزرگ عطار نیشابوری که بسیار زیبا مسیر کمال در انسان را در کتاب منطق الطیر با عنوان هفت شهر عشق بیان نمودند، روز ملی منابع انسانی  را در 25 فروردین ماه پیشنهاد و پایه گذاری نمودند.
ضمن عرض تبریک به ریاست محترم موسسه و اعضای هیات علمی متخصص در حوزه منابع انسانی، و جناب آقای اسماعیل امتیاز معاونت محترم مالی و منابع انسانی مهرالبرز و همچنین سرکار خانم سیمین صالحی کارشناس محترم منابع انسانی؛ و همیشه ارج نهادن به کرامت، عظمت و شرافت انسانی در کلیه فرایند های مدیریت منابع انسانی از اهداف اصلی موسسه و منابع انسانی بوده که آن را سرلوحه کار خود در جذب، حفظ، توسعه، پرورش و نگهداشت سرمایه های انسانی قرار داده است. 
از برنامه های مهم توسعه ای منابع انسانی موسسه در سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر می باشد: 

  1.  افزایش رضایت و تعهد همکاران و اساتید در موسسه با توجه به، حفظ محیطی  شاداب، صمیمی و پویا همراه با تنوع و افزایش در برنامه های نگهداشت ( شامل برنامه های رفاهی، آموزشی و ..)
  2. افزایش سرانه آموزشی همکاران  و اساتید در جهت توسعه فردی و شغلی و برنامه ریزی در جهت مدیریت و نسهیم دانش
  3. توجه به توسعه سلامت جامع کارکنان همچون بهداشت جسمی و روانشناختی و تعادل کار و زندگی 
  4. افزایش بهره وری با فراهم نمودن زمینه های مناسب همچون تجزیه و تحلیل شغلی و رشد و پرورش نوآوری مستمر و رشد خلاقیت
  5. توجه به مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی

آرزومندیم با جدیت همیشگی همکاران محترم دفتر منابع انسانی مهرالبرز بتوانیم گامی موثر در جهت رشد و تعالی سرمایه های انسانی کشور و آموزش عالی برداریم.
 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)