28 فروردين

نشست مشترک دبیران انجمن‎های علمی کارآفرینی دانشگاه‎های شهید بهشتی و مهرالبرز

خواندن

699 دفعه

به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، روز سه شنبه 27 فروردین ماه جلسه ای مشترک با حضور دبیران انجمن های علمی کارآفرینی  دانشگاه شهید بهشتی و مهرالبرز در محل پردیس مرکزی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، در این جلسه زمینه‎های همکاری بین انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی و مهرالبرز در قالب فعالیت‎های دانشجویی و همکاری واحدهای فوق برنامه توسط دبیران دو انجمن مورد واکاوی قرار گرفت؛
برگزاری رویدادهای دانشجویی مشترک، امکان بهره گیری اعضا از امکانات انجمن به صورت متقابل و برگزاری رویداد با سایر انجمن‎های کارآفرینی دانشکده های دانشگاه‎ تهران، از جمله زمینه‎های بررسی شده در این نشست بود.

 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)