08 آبان

بازدید نمایندگان محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری از موسسه آموزش عالی مهرالبرز

خواندن

436 دفعه

 

 

به گزارش واحد روابط عمومی مهرالبرز در این بازدید که در قالب جلسه ای چند ساعته که در محل موسسه برگزار گردید، نمایندگان محترم این وزارتخانه جناب اقای دکترصفوی رئیس کارگروه یادگیری الکترونیکی وکارشناسان دفتر آموزش عالی غیردولتی در مورد راهکارها و شرایط تبدیل موسسه به دانشگاه مهرالبرز به عنوان اولین دانشگاه الکترونیکی کشور به گفتگو پرداختند.
 
در این جلسه که با حضور ریاست محترم موسسه و همچنین معاونین محترم مالی و منابع انسانی ،آموزشی، پژوهشی،فنی ، دانشجویی- فرهنگی ، مدیردفتربرنامه ریزی ، مهرالبرز برگزار گردید در ابتدا معاون محترم دانشجویی- فرهنگی مدیرپروژه گزارشی از ضوابط وملاک های شرایط احراز موسسه به دانشگاه ارائه کردند و سپس کلیه شرایط تبدیل موسسه به دانشگاه توسط سایر معاونت ها به تفصیل بیان و بررسی گردید.
 
در پایان با جمع بندی نماینده محترم وزارت علوم مبنی بربرخورداربودن کامل مهرالبرز ازشرایط ارتقاء اعضای شرکت کننده در این جلسه اظهار امیدواری نمودند که این تغییر بزرگ یعنی تبدیل موسسه به دانشگاه به زودی انجام پذیرد تا شاهد شکل گیری اولین دانشگاه الکترونیکی در آموزش عالی کشور باشیم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)