01 آذر

گزارش جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان با مدیریت دانشگاه

خواندن

1178 دفعه

نخستین جلسه هیات مدیره کانون دانش اموختگان با دکتر بازرگان ریاست موسسه برگزار شد

 

در این جلسه ابتدا آقای نعیمی مدیرعامل کانون گزارشی از روند فعالیتهای انجام شده و اقدامات حقوقی و قانونی در جهت هویت بخشی به این نهاد را طی سالهای گذشته به مدیریت دانشگاه ارائه دادند و سپس آقای دکتر بازرگان ضمن تشکر از فعالیتهای صورت گرفته خواستار حضو پررنگ تر و مشارکت بیشتر اعضای کانون در اجرای برنامه های توسعه ای موسسه و همچنین پرچمداری کیفیت بخشی در حوزه های مختلف مهرالبرز شدند.
ایجاد شبکه دانش آموختگان، مستند سازی تجارب و فرایند سازی برنامه کارافرینی و همچنین تدوین برنامه ای برای تولید و خدمات با همکاری دانشگاه از جمله مواردی بود که به عنوان مهمترین برنامه های کانون در سال تحصیلی تعیین شد.
 
 
تاریخ انتشار 19 مهر 1393

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)