16 مرداد

ارتقای علمی دکتر مهدی شامی زنجانی و دکتر احد نظری به مرتبه دانشیاری

خواندن

3388 دفعه

 

بنا به گزارش واحد منابع انسانی موسسه،جناب آقای دکتر مهدی شامی زنجانی ( مشاور عالی موسسه) و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر احد نظری (سرپرست دانشکده علوم مهندسی) و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی طی حکمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

دکتر مهدی شامی زنجانی، دارای مدرک دکتری مديريت سيستمها از دانشگاه تهران،عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دبیر علمی کنفرانس سالیانه و ملی سیستم های اطلاعاتی هستند که به عنوان عضو هیات علمی همکار و مشاور عالی موسسه نیز با مهرالبرز همکاری می نمایند. ( کارنامه علمی)

دکتر احد نظری، دارای مدرک دکتری مدیریت پروژه و ساخت  از دانشگاه لیذر-انگلستان، عضو هیات علمی گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و دبیر علمی کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که به عنوان سرپرست دانشکده علوم مهندسی و مدیر گروه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت و مهندسی عمران با مهرالبرز همکاری می نمایند. (کارنامه علمی)

ضمن تبریک به  هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت های روز افزون را برای ایشان داریم.

روابط عمومی مهرالبرز
 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)