08 شهریور

دستیاران آموزشی نقش کلیدی یادگیری دانشجویان هستند

خواندن

2247 دفعه

دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی فناوری اطلاعات از مهرالبرز می گویند #هوشمندانه_بیاموزیم

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)