08 شهریور

امتیازات طلایی تحصیل در مهرالبرز

خواندن

2946 دفعه

این سی امتیاز حاصل تلاش تمامی اعضای خانواده مهرالبرز در طول این سال هاست، که شما هم می توانید با حضور خود بر شمار این امتیازات بیافزایید

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)