22 شهریور

نخستین جلسه کلاسهای حضوری

خواندن

644 دفعه

برگزاری نخستین جلسه کلاسهای حضوری

روز چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 شهریور ماه

در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)