23 مهر

وبینار |مهارتهای اختصاصی یک دانشجوی الکترونیکی

خواندن

386 دفعه

وبینار مشاوره | چگونه در کمترین زمان با بیشترین بازدهی درس بخوانیم

سلسله نشستهای الکترونیکی مشاوره دانشجویان وروی جدید ؛

نشست یکم |  چگونه در کمترین زمان با بیشترین بازدهی درس بخوانیم

ارائه تجربیات و مهارتهای اختصاصی یک دانشجوی الکترونیکی
همراه با جلسه پرسش و پاسخ |  پنج شنبه 4 آبان ماه ساعت 16

لینک ورود به وبینار: http://92.50.2.122/moshavereh
معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)