02 آبان

بازدید از تصفیه خانه جنوب تهران

خواندن

1115 دفعه

اطلاعات تکمیلی بزودی در وبسایت و پرتال آموزشی اطلاع رسانی می گردد.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491