02 آبان

بازدید از تصفیه خانه جنوب تهران

خواندن

1243 دفعه

اطلاعات تکمیلی بزودی در وبسایت و پرتال آموزشی اطلاع رسانی می گردد.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)