23 آذر

دانشگاه آینده دانشگاهی خود تنظیم و خود رهبر است

خواندن

1417 دفعه

 

 

دانشگاه آینده دانشگاهی خود تنظیم و خود رهبر است
دکتر جعفر توفیقی در بیان ویژگی‌های دانشگاه مطلوب گفت: دانشگاهی که صرفا در اختیار دولت یا بازار است، پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست. دانشگاه یک نهاد ثابت نیست، چراکه در مسیر تحول خودش در طول تاریخ، مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است و در حال حاضر نیز مسیرهای مختلفی پیش روی دانشگاه و دانشگاهیان است.
وی با بیان اینکه شیوه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی دانشگاه در سراسر دنیا به صورت دقیق در حال بررسی است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در آموزش عالی مطرح است، بحث دانشگاه آینده است که این دانشگاه چه رسالتی را باید داشته باشد.
توفیقی با بیان اینکه دانشگاه‌ها همواره بازیگر اصلی تغییرات و تحولات جامعه هستند، تصریح کرد: چیزی که مسلم است این است که مشکلات موجود فقط توسط علم و تکنولوژی حل می‌شود، چراکه دانشگاه‌ها به عنوان مهمترین نهاد‌ تولید علم و تکنولوژی مهمترین بازیگران حل مشکلات جامعه جهانی هستند.
مشاورعالی وزیرعلوم، دانشگاه آینده را دانشگاهی خود تنظیم و خود رهبر دانست و گفت: دانشگاه آینده به عنوان یک سازمان هوشمند توانایی دارد که مسیر آینده خودش را تنظیم و با مشارکت اعضای هیات علمی خود برای آینده آن دانشگاه برنامه ریزی کند. به عبارت دیگر دانشگاهی است که خودش تنظیم کننده امور باشد، اما این در حالی است که دانشگاه امروز اجازه دخول دیگران و ارزیابی آنها را داده است.
ساختارهای خشک، دیگر پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست
توفیقی با بیان اینکه ساختارهای خشک، دیگر پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست، اظهار کرد: دانشگاه آینده دانشگاهی است که در بطن جامعه و در راستای نیازهای جامعه حرکت کند.
وی با بیان اینکه دانشگاهی که صرفا در اختیار دولت یا بازار است، پاسخگوی جامعه دانشگاهی نیست، تاکید کرد: دانشگاه باید به عنوان یک نهاد مستقل حرکت کند، چراکه در دانشگاه آینده، بروکراسی و سلسله مراتبی دانشگاه مسطح و افقی است.
مشاورعالی وزیرعلوم با بیان اینکه یک دانشگاه اگر بخواهد عضو هیئت علمی جذب کند، باید سلسله مراتبی را از بیرون دانشگاه بگذراند، گفت: متاسفانه در حال حاضر یک سلسله مراتب عمودی که کاهش‌دهنده اختیارات کمی و کیفی دانشگاه است، ایجاد شده که باید در دانشگاه مطلوب از آن‌ها فاکتور گرفته شود.
توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر 4.5 میلیون دانشجو و 2500 دانشکده و مرکز آموزش عالی داریم، اظهار کرد: امروزه از بسیاری از پردیس‌های دانشگاهی فیزیک‌زدایی می‌شود و فرایندهای مجازی جایگزین می‌شوند به طوری که بسیاری از فعالیت‌ها به سمت تکنولوژی و در ارتباط با آن حرکت می‌کنند.
وی افزود: دانشگاه مطلوب باید دارای یک سیستم باز و تعاملی باشد و این در حالیست که سیستم‌های مدیریتی در ایران با اعضای هیئت علمی خود نیز بیگانه هستند.
مشاورعالی وزیرعلوم با بیان اینکه سیستم‌های باز و مشارکتی حاصل جستجوی رضایتمندانه اعضای هیات علمی است، اظهار کرد: برنامه‌هایی که در یک دانشگاه تنظیم می‌شوند، چیزی نیست که از بیرون دانشگاه به آن‌ها تحمیل شود.
توفیقی با بیان اینکه دانشگاهیان در مقابل برخی برنامه‌ها و آیین نامه‌هایی که به آنها ابلاغ می‌شود، معترضند، تصریح کرد: این نارضایتی مشکلات فراوانی را در یک سیستم به وجود می‌آورد و موجب کاهش کیفیت می‌شود. نارضایتی به عنوان یک آفت برای یک سازمان عمل می‌کند و مانع رسیدن سازمان به اهداف متعالی آن می‌شود، بنابراین ما باید از شیوه‌هایی استفاده کنیم که در حالی که برنامه ریزی شده هستند، باعث افزایش کیفیت و رضایت مندی جامعه دانشگاهی نیز شوند.
مشاورعالی وزیرعلوم با بیان اینکه زمانی که مشارکت در دانشگاه صورت بگیرد، حس مسوولیت پذیری افزایش پیدا می‌کند، گفت: بسیاری از روش‌های سازمانی در حال تغییر است و امیدواریم این دانشگاه مطلوب در آینده تحقق پیدا کند.
دانشگاه باید محل نواندیشی و نوآفرینی باشد
مشاورعالی وزیرعلوم با بیان اینکه توسعه دانش اگر در بستر اخلاق صورت نگیرد، نمی‌توان نیازهای جامعه را برطرف کرد، گفت: امروزه دانشگاه به دنبال ارزش‌های جدید است، به طوری که دانشگاه باید محل نواندیشی و نوآفرینی باشد و یک استاد دانشگاه باید بتواند فرصت‌های یادگیری خلق کند.
وی تصریح کرد: دانشگاه امروز تنها دانشگاه حل مسئله نیست و دانشگاه آینده باید محل طرح سوال و تکثیر آن باشد چرا که در مراجعه به سوال ذهن و فکر مشغول و در جستجوی پاسخ، علم پیشرفت می‌کند.
توفیقی با بیان اینکه در نظام برنامه‌ریزی دانشگاه آینده میان رشته‌ها حرف اول را می‌زنند گفت: امروزه نگاه مجزا و انفرادی به تخصص‌ها، پاسخگوی مواجهه با چالش‌های جهانی نیست .
مشاورعالی وزیرعلوم با اشاره به اهمیت استقلال دانشگاه‌ها، گفت: مهمترین کلید واژه دانشگاه آینده استقلال دانشگاه است، چرا که دانشگاه یک نهاد توانمند و ظرفیت ساز است و می‌تواند در تمام مسائل مالی، آموزشی و پژوهشی خود را اداره کند.
توفیقی با بیان اینکه روش بخشنامه‌ای و پیچیده کردن تصمیمات وزارت علوم امروزه پاسخگوی دانشگاه مطلوب نیست، گفت: دانشگاه آینده با نظام تکنولوژی، کارآفرینی و اقتصادی یکپارچه است.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)