24 تیر

آرشیو پادکست مهرآوا ویژه انعکاس اخبار و رویدادهای حوزه یادگیری الکترونیکی

خواندن

926 دفعه

پادکست مهرآوا، پادکست تخصصی برای انعکاس اخبار، رویدادها و مطالب مرتبط با دنیای یادگیری الکترونیکی است 

این پادکست از سوی واحد روابط عمومی موسسه آموزش عالی مهرالبرز تهیه شده است که پنجشنبه های هر 15 روز یکبار ساعت 20 از کانال تلگرام دانشگاه منتشر میگردد.

  کانال رسمی تلگرام مهرالبرز

 

پادکست شماره 1 مهرآوا -ویژه اخبار یادگیری الکترونیکی

پادکست شماره2 مهرآوا -ویژه اخبار یادگیری الکترونیکی

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)