09 آبان

نخستین كتاب حوزه تحول دیجیتال به زبان فارسى منتشر شد

خواندن

2541 دفعه

نخستین كتاب حوزه تحول دیجیتال به زبان فارسى منتشر شد

photo 2017 10 31 08 51 30

نخستین کتاب حوزه تحول دیجیتال به زبان فارسی توسط جناب آقای دکتر مهدی شامی زنجانی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران و همکار مهرالبرز)، و سرکار خانم شادی ایراندوست توسط انتشارات نص منتشر گردید.
زبدگی دیجیتالی، ایجاد تجربه جذاب مشتری، بهره گیری از توان عملیات محوری، بازآفرینی مدل های کسب و کار، ایجاد چشم انداز دیجیتال، جلب مشارکت گسترده در سازمان، حکمرانی تحول، ایجاد قابلیت های رهبری فناوری، چارچوب بندی چالش دیجیتال، سرمایه گذاری متمرکز، بسیج سازمان، پایدارسازی تحول دیجیتال، خود ارزیابی زبدگی دیجیتال از مجموعه عناوین این کتاب می باشد.

برای خرید اینترنتی این کتاب، می توانید به وب سایت انتشارات نص مراجعه نمایید.

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)