29 آبان

اینفوگرافیک تحول دیجیتالی

خواندن

2141 دفعه

http://dt-summit.ir/wp-content/uploads/2017/03/bro4.jpg

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)