11 آذر

ارزیابی وضعیت و نقشه راه توسعه مهارت های دیجیتال در صنعت بانکداری ایران

خواندن

2092 دفعه

 

 
 
ارزیابی وضعیت و نقشه راه توسعه مهارت های دیجیتال
عصر کنونی، عصر دیجیتال است. در این عصر، به سبب ظهور فناوری های تحول آفرین، باورهای سنتی کسب وکار به نحوی اساسی دگرگون شده است. تحول در هر زمان و هر بخش به وقوع می پیوندد و تاثیر آن بر سازمان های سنتی بسیار بنیادین خواهد بود. سازمان ها ناگزیرند به بررسی تبعات تغییرات دیجیتال بر کسب وکار خود بپردازند و جنبه های متفاوت کسب وکار خود را با این تغییرات تطبیق دهند، در غیر این صورت، شکست خواهند خورد. امروزه، دیجیتالی شدن، به عنوان بخش مهم روش زندگی، کار و نیز کسب و کار تبدیل شده است. فرایندها، کار، محصولات و خدمات، و مدل های کسب وکار، هدف دیجیتالی شدن است. دیجیتالی شدن همچنین به معنی اتصال افراد و اشیا، شامل دارایی ها و مواد می باشد. برای دهه ها هدف دیجیتالی شدن، فرایندها و کار بوده است. اما امروزه سازمان ها پا را فراتر از اتوماسیون فرایندهای موجود گذاشته اند و برای تحقق انتظارات مشتریان داخلی و خارجی، کل فرایندهای کسب وکار را تغییر داده اند، همچنین محصولات و خدمات نیز در این راستا مورد توجه قرار گرفته شده است.
 

یکی از منابع کلیدی طراحی و اجرای استراتژی تحول دیجیتال، مهارت و تخصص دیجیتال رهبران سازمان و کارکنان است. با توجه به طیف گسترده فناوری های دیجیتال، درک آن که کدام مهارت برای موفقیت تحول دیجیتال اهمیت دارد، موضوعی قابل تامل است. یکی از مشکلات بسیاری از سازمان ها در این گذار توسعه مهارت های دیجیتال است. کمبود مهارت های دیجیتال، در فضای کنونی کسب و کار بی سابقه است. شناسایی دلیل این کمبود مهارتی، دشوار نیست. استفاده از موبایل، ابزارهای اجتماعی و تحلیلی، در حال نفوذ در تمامی کارکردهای سازمان است. برخلاف گذشته، این ابزارها و فناوری های دیجیتال، تنها بخش فناوری اطلاعات سازمان را تحت تاثیر قرار نمی دهند، بلکه مهارت های دیجیتال در تمامی حوزه های کسب وکار، با تقاضایی وسیع مواجهند.
 
 

امروزه، انطباق کارکنان با محیط به سرعت در حال تغییر دیجیتال، مستلزم آن است که به طور پیوسته مهارت های خود را به روز نمایند. بر این اساس، نیاز به کسب مهارت های جدید و میزان آموزش لازم، بسیار گسترده است. کمبود مهارت های دیجیتال، باعث شکل گیری جنگ مهارتی شده و سازمان ها برای جذب بهترین استعدادها در حال رقابت با یکدیگرند. برخلاف گذشته، جذب بهترین ها، محدود به استعدادهای موجود در بخش های مشخص نخواهد شد بلکه جنگ استعداد، در سراسر سازمان آشکار است.

مطالعه حاضر، توسط گروه تحول دیجیتال و با هدف بررسی وضعیت مهارت های دیجیتال در صنعت بانکداری ایران طراحی، و با تکیه بر نظرات ۶۳ تن از مدیران و کارشناسان فعال در بانک ها یا سازمان های ارائه دهنده خدمات بانکی، که در قالب پرسشنامه گردآوری شده، اجرایی گردیده است. این مطالعه در گام نخست، سطح بلوغ هر یک از سازمان های مشارکت کننده مشخص نموده و سپس ضرورت وجودی و میزان برخورداری از مهارت های دیجیتال، و همچنین مهارت های عمومی را بر حسب این سطح مشخص نموده و از سوی دیگر راهکارهای منتخب سازمان های مشارکت کننده را برای پوشش شکاف مهارتی احتمالی، مورد بررسی قرار داده است.


جهت دریافت فایل کامل این گزارش، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود فایل

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)