18 آذر

تقویم آموزشی دانشجویان در سال تحصیلی 97-1396 در یک نگاه

خواندن

285 دفعه

به گزارش اداره آموزش موسسه آموزش عالی مهرالبرز،تقویم آموزشی دانشجویان در سال تحصیلی 97-1396 در یک نگاه منتشر گردید

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)