18 آذر

دبیر و نایب دبیر هشتمین دوره شورای صنفی دانشجویان مهرالبرز معرفی شدند

خواندن

1087 دفعه

با استعانت از خداوند منان و با همکاری موثر اعضای محترم شورای صنفی دانشجویان دوره هشتم نخستین نشست شورای صنفی،در تاریخ دوشنبه سیزده آذرماه با حضور معاون محترم دانشجویی و فرهنگی  در محل موسسه تشکیل گردید.

 

در این نشست تعداد یازده نفر از اعضای  شورا حضور داشتند،در ابتدای نشست جناب آقای عبادی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی ضمن تبریک روز دانشجو،به بیان نکاتی پیرامون شورای صنفی دانشجویان پرداختند،ایشان با عنوان آن که مهمترین پل ارتباطی بین بدنه دانشجو و ساختار دانشگاه شورای صنفی است افزودند شورای صنفی با جمع بندی مطالبات فنی،آموزشی  و دانشجویی-فرهنگی دانشجویان در جلسات داخلی خود به وسیله دبیر شورا آن را به بخش مربوطه منعکس می کند،و حتی در صوررت نیاز می توان نشست هایی با حضور مسئول آن بخش ترتیب داد.

آقای عبادی در ادامه بیان داشت که،به طور معمول یازده تا دوازده جلسه در طی عمر شورای صنفی برگزار می گردد،که در صورت جمع بندی مشکلات در جلسات داخلی در جلسه متعاقب آن در شورا می توان از مسئول مربوطه دعوت و برای پیگیری موضوع از وی مطالبه نمود.

ایشان با عنوان این که گسترش فعالیت ها در بخش دانشجویی و فرهنگی بستگی فراوان به مشارکت اعضای شورا دارد،گفتند مواردی مانند نشریه راه پیشنهاد و حاصل پیگیری شورای صنفی بوده است.همچنین بازدیدهای تخصصی از جمله دیگر پیشنهادات اعضای شورا بوده است.

ایشان با عنوان اولویت داشتن دانشجویان برای مسئولان موسسه نقش شورای صنفی را با توجه به مجازی بودن موسسه بسیار موثر و مهم برشمرد.و گفتند این ارتباط باعث رفع بسیاری مشکلات شده است.

پس از ایشان آقای امیدوار کارشناس فرهنگی و دانشجویی با تشکر از حضور اعضای شورا در نخستین نشست شورای صنفی دانشجویان به  بررسی کوتاهی پیرامون جایگاه حقوقی و نوع اختیارات شورای صنفی پرداخت.

پس از آن اعضای شورا به معرفی خود و این که ورودی چه رشته و گرایشی هستند پرداخته و شرح مختصری از سوابق خود دادند.

در ادامه آقای سمسارپور عضو و دبیر هفتمین دوره شورای صنفی دانشجویان به اهم نکات و تجربیات و سوابق شورا در دوره ی گذشته پرداخت و با عنوان این که شورای صنفی با شنیدن انتقادات می تواند در جایگاه خود سبب افزایش رضایتمندی دانشجویان گردد،عنوان کردند تلاش برای پیگیری معمولاً تاثیر دارد هرچند برخی موارد نیازمند سپری شدن زمان و ایجاد زیرساخت های لازم است،ایشان عنوان کرد،تلاش کنید سلسله مراتب شورا را رعایت نمایید تا در موسسه به جدی ترین حالت ممکن تلقی لازم از شورای صنفی شکل بگیرد و مسائل را در جلسات داخلی حل نمایید.

در ادامه با توجّه به دستور باید وارد رای گیری انتخاب دبیر و نایب دبیر شورای صنفی دانشجویان شدند،که خانم محمدی از اعضای شورا خواستند تا در صورت امکان رای گیری به جلسات بعد برای شناخت بیشتر انتقال یافته،در این جلسه رای گیری انجام نپذیرد که پس از بحث و اعلام نظر اعضا شورا تصمیم بر اخذ آرا قرار گرفت.

پس از اخذ تصمیم در مورد انتخاب دبیر و نایب دبیر شورا آقای عبادی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی ضمن توضیح فرآیند رای گیری عنوان کردند،فرد با بیشترین آرا به عنوان دبیر و نفر دوم به عنوان نایب دبیر انتخاب می گردد. ودر صورت تساوی آرا افراد با رای کمتر حذف و بین افراد با رای برابر انتخابات مجدد برگزار می گردد،در صورتی که بک نفر حائز بیشترین آرا شود و چند نفر به عنوان فنر دوم رای برابر داشته باشند نفر نخست به عنوان دبیر انتخاب شده و نایب دبیر در انتخابات مجدد برگزیده خواهد شد.

در این مرحله تنی چند از اعضای شورا برای دبیر نام نوشتند که سرانجام پس از چهارمرحله رای گیری جناب آقای "پیروز پناهی" دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی به عنوان دبیر،و جناب آقای "سید مجدالدین شاه امیریان" دانشجوی مدیریت صنعتی به عنوان نایب دبیر انتخاب شدند.

در پایان آقای پیروپناهی ضمن تشکر عنوان کرد که تلاش خود را برای انعکاس نظر دانشجویان و انجام تغییرات مثبت و برگزاری منطم جلسات به کار خواهد بست همچنین آقای عبادی از مشارکت فعال دانشجویان تشکر ویژه کرده برای ایشان آرزوی توفیق نمودند.

 

امور دانشجویی و فرهنگی

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)