26 آذر

دانشجویان کارآفرین مهرالبرز شناسایی و توانمندسازی می شوند

خواندن

1086 دفعه

 

سیزدهمین جلسه کمیته کیفیت یادگیری روز یکشنبه 26 آذرماه با حضور کلیه اعضاء در موسسه تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی و تصویب قرارگرفت

 1- گزارش ارزیابی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز(ورودی 96)  به تفصیل ارائه گردید وبا توجه نتایج پرسشنامه وارزیابی مقررگردید :
الف : درس کارآفرینی برای رشته های مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت پروژه وساخت برای ترم آینده توسط مدیران محترم گروهها واداره آموزش پیش بینی گردد.
ضمنا اداره آموزش موظف شد وضعیت قانونی ارائه درس را برمبنای سیلابس مصوب  رشته ها بررسی ونظرات پیشنهادی را اعلام نماید.
ب : برای رشته های تجارت الکترونیکی ومهندسی فناروی اطلاعات  ومدیریت کسب وکار با همکاری جناب اقای دکتر روحانی سرپرست دانشکده فناوری اطلاعات وجناب اقای دکتر سیدامیری مشاورموسسه  برنامه ویژه ای برای شناسایی و برنامه آموزشی ویژه ای تنظیم وارائه گردد.
ج : مقررگردید دو پرسشنامه جداگانه ای برای شناسایی دانشجویان کارافرین و مهارت های مورد نیاز برای آموزش وتوانمند سازی کارآفرینی توسط دبیر محترم کمیته سرکار خانم دکتر نارنجی  تنظیم وارائه شود
2- گزارش برنامه بازبینی مدل ارزیابی درونی موسسه به تفصیل ارائه گردید مقررشد با توجه به وجود موسسات استانداردبین المللی ارزشیابی  وبررسی های انجام شده ازمیان سه الگوی ارائه شده یکی ازانها که تناسب بیشتری با مدل ارزیابی درونی موسسه داشته وقدرت ارزبابی بیرونی را نیزخواهدداشت انتخاب و در جلسه اینده معرفی شود .

عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزیابی کیفیت نظام های آموزش عالی الکترونیکی

ارزیابی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان موسسه آموزش عالی مهرالبرز (ورودی 96)

روابط عمومی موسسه

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)