11 بهمن

مهرالبرز برنده لوح تقدیر "اهتمام به زبدگی دیجیتالی" در دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال شد

خواندن

940 دفعه

مهرالبرز برنده لوح تقدیر "اهتمام به زبدگی دیجیتالی" در دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال شد

در دومین دوره از جشنواره جایزه ملی تحول دیجیتالی در محور زبدگی دیجیتالی، موسسه آموزش عالی مهرالبرز موفق به دریافت لوح تقدیر "اهتمام .به زبدگی دیجیتالی" این جشنواره شد
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، موسسه در بحش زبدگی دیجیتالی موفق به دریافت لوح تقدیر به دلیل میزان مطلوب بلوغ دیجیتالی سازمان با محوریت فناوری های نوین اطلاعاتی، که به سطح قابل توجهی از عملکرد، بهره وری و تجربه جذاب مشتری در و در نهایت سودآوری سازمان، اهداء شد.
در این همایش که در تاریخ 10 بهمن ماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد؛ دکتر مهدی شامی زنجانی دبیر علمی جایزه ملی تحول دیجیتالی با اشاره به این نکته که تحول دیجیتال محدود به صنعت خاصی نیست و تحول دیجیتال یک مسیر پرمخاطره برای سازمان است.

وی افزود: بدون حکمرانی دیجیتالی، تحول سازمانی دور از دسترس خواهد بود.

در هر محور از این رویداد، تندیس زرین، تندیس سیمین، تندیس برنزین و لوح تقدیر اهتمام، به برترین افراد و سازمان‌ها اهدا می‌شود. در حوزه زبدگی دیجیتالی، بلوغ دیجیتالی سازمان شرکت‌کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. زبدگی دیجیتالی، میزان مطلوبی از بلوغ دیجیتالی است که در آن، سازمان با محوریت فناوری‌های نوین اطلاعاتی، به سطح قابل‌توجهی از عملکرد، بهره‌وری، تجربه جذاب مشتری و درنهایت سودآوری دست یافته است.»
جایزه ملی تحول دیجیتالی با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمان های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شدهکه از اهداف عمده این جایزه می توان به ایجاد زمینه ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان ها، رهبران و متخصصین این حوزه اشاره کرد.

در انتها لازم می دانیم از تمامی اعضای خانواده مهرالبرز به ویژه مدیران محترم، همکاران گرامی و تمامی اعضای خانواده مهرالبرز در جهت رشد و پیشرفت روز افزون موسسه تشکر و قدردانی نماییم.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)