15 بهمن

گزارش عملکرد دو هسته پژوهشی و انجمن علمی دانشجویی منتشر شد

خواندن

1203 دفعه

در راستاي هويت بخشي، ساماندهي و تقويت فعاليتهاي علمي- پژوهشي دانشجويان در گروههاي مختلف آموزشي، انجمنهاي علمي دانشجويي در جهت نيل به اهداف ذيل در چهار انجمن جداگانه در سال 1391 راه اندازي شد.
در این میان، موسسه آموزش عالی مهرالبرز در راستای تقویت خود و تبدیل شدن به دانشگاه، نیازمند تقویت زیربناها و ساختارهای مورد نیاز جهت ایجاد و توسعه بخش پژوهش می باشد. بدین منظور در گام نخست لازم است تا انجمن های تخصصی پژوهشی شکل گرفته و هدایت لازم در جهت تعریف و اجرای پژوهش های کاربردی و علمی انجام پذیرد. در همین راستا، به صورت پایلوت، هسته های پژوهشی فناوری اطلاعات در دانشکده فناوری اطلاعات و همچنین کلینیک مدیریت پروژه و ساخت در دانشکده علوم مهندسی مهرالبرز تشکیل شد.
به گزارش دفتر پژوهش و منابع یادگیری موسسه، عملکرد دو هسته پژوهشی و انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل اعلام می گردد:
مقالات و chapter bookهای منتشره در هسته پژوهشی فناوری اطلاعات طی یک سال فعالیت:

    Zare Ravasan, A., Mohammadi, M. M., & Hamidi, H. (2018). An Investigation into the Critical Success Factors of Implementing Information Technology Service Management Frameworks.1 In Corporate and Global Standardization Initiatives in Contemporary Society (pp. 200-218). IGI Global.

2. امانی معصومه، زارع رواسان احد، خوانین زاده اکرم، اشرفی امیر. (1396). سیستم­های یادگیری الکترونیک و خروجی­های حاصل از آن: نقش تعدیلگر انطابق پذیری ادراک شده. فصلنامه مطالعات مديريت فناوري اطلاعات. زودایند. (علمي پژوهشي).

3. زارع رواسان احد، اشرفی امیر، ربیعی ساوجی سوگل، امانی معصومه. (1396). بررسي عوامل موثر در قصد استفاده مستمر دانشجويان از سيستم مديريت يادگيري. فصلنامه مطالعات علوم مديريت ايران. 11 (44). صفحه 151-129. (علمي پژوهشي).

علاوه بر این، دو مقاله ISI و دو Chapter book تهیه شده اعضا در دست داوری بوده و دو کتاب فارسی در حوزه فناوری اطلاعات، در دست تالیف است.

مقالات منتشره در کلینیک مدیریت پروژه و ساخت

  • ·چاپ 4 مقاله ژورنالی بین المللی
  • ·چاپ 2 مقاله کنفرانسی داخلی
  • ·چاپ 4 مقاله کنفرانسی خارجی
  • علاوه بر این، تعداد 9 مقاله ژورنالی تهیه شده اعضا در دست داوری است

تعميم روابط علمي و پژوهشي اعضاء و نشر و ترويج يافته هاي علمي،ايجاد ارتباط مستقل ومستمر بين دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نيازهاي علمي و تخصصي اعضاء، افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليتهاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليتها، شناخت و طرح مسائل و مشكلات مرتبط با موضوع انجمن و ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي جديد در جهت باروري علمي اعضاء و ارائه راهبردهاي علمي در جهت حل مشكلات، برگزاري نشستها و كارگاههاي تخصصي، ايجاد ارتباط با انجمنها و موسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور پس از تصويب شوراي دانشگاه ، در راستاي تبادل اطلاعات علمي و شناساندن توانمندي علمي انجمن و موسسه، انتشار نشريات تخصصي، تلاش در جهت اعتلاي نام و توسعه نام و نشان مهرالبرز در ايران و جهان ار جمله اهداف و وظایف انجمن های علمی مهرالبرز است.
ضمنا شرایط و نحوه عضوگیری جدید هسته های پژوهشی موسسه، بزودی از طریق وبسایت و پرتال آموزشی اطلاع رسانی می گردد.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)