15 بهمن

سفرنامه اردوی دانشجویی شیراز

خواندن

1292 دفعه


در روز چهارشنبه یازده بهمن ماه 1396 حدود 50 نفر از دانشجویان به همراه سرپرستان و همراهان اعزامی مهرالبرز جهت تور به مقصد شیراز با پرواز 2840 هواپیمایی معراج به فرودگاه مهرآباد مراجعه کردند،پرواز در راس ساعت اعلامی انجام پذیرفت.

در ساعت ده صبح با ورود به شیراز گروه جهت اسکان به هتل (خانم ها هتل تچر و آقایان هتل آریوبرزن) انتقال داده شدند.در این سفر برای هر سه روز سرویس اتوبوس با کیفیت مناسب به صورت در اختیار به دانشجویان محترم سرویس می داد.

پس از اسکان موقت مسافران محترم به قصد انجام بازدید شهری، هتل ترک گردید.

 

در نخستین بازدید شرکت کنندگان محترم موسسه از باغ ارم بازدید کردند.

پس از این بازدید دانشجویان محترم موسسه به مقبره خواجوی کرمانی رفته و از آرامگاه این شاعر نامدار و نیز فضای کوهستانی و تاریخی پیرامون بازدید کردند.

ناهار روز نخست در محل مقبره خواجوی کرمانی صرف گردید. سپس دانشجویان ضمن بازدید از دروازه قرآن برای انجام بازدید بعدی به سعدیه رفتند و از این فضای تاریخی نیز بازدید به عمل آوردند.

پس از آن با حضور در مقبره خواجه راز و سلطان شعر فارسی خواجه محمد حافظ شیرازی و گوش فرا دادن به سخنرانی یکی از بازدید کنندگان اهل فضل پیرامون این شاعر شهیر برنامه ادامه یافت.

 

 

 

پس از آن برای ادای فریضه نماز و تازه ساختن جان به سومین حرم اهل بیت حرم مطهر امامزادگان احمد این موسی الکاظم(شاهچراغ) و محمد ابن موسی الکاظم رفته و روح راب ه زیارت این بنده نیک خداوند شسته اند.

در پایان افراد ضمن مراجعه به هتل های محل اقامت به صرف شام و استراحت پرداختند.

روز دوم به بازدید از اماکن تاریخی پیرامون شیراز اختصاص یافت. پیش از شروع بازدید هرکدام از دانشجویان در صورت درخواست به حرم احمد ابن موسی (ع) اعزام گردیدند.

دانشجویان پس از صرف صبحانه در محل هتل در ساعت 8:30 دقیقه به سمت پاسارگاد حرکت کرده و از مقبره کورش،کاخ بارعام،کاخ اختصاصی و.. بازدید کردند

 

،سپس در ساعت دوازد ه و سی دقیقه برای بازدید از نقش رستم به نقش رستم رفتند،که درآن جا از سنگ نگاشت ها و ارامگاه چندتن از شاهان هخامنشی و بنای موسوم به کعبه زردشت بازدید کرده و سپس به تخت جمشید رهسپار شدند،ناهار روز دوم در محل نقش رستم صرف گردید.سپس در ساعت سه به سمت تخت جمشید حرکت کرده و در ساعت سه و سی دقیقه وارد تخت جمشید گردیدند و به مدت دو ساعت از این بنای تاریخی دیدار به عمل آوردند.و در ساعت پنج و سی دقیقه به سمت هتل حرکت کرده و و بعد از رسیدن به هتل زمان باقی مانده در اختیار خود دانشجویان قرار گرفت شام نیز به صورت انفرادی برای هریک از افراد توزیع گردید.

 

 

،سپس در ساعت دوازده و سی دقیقه برای بازدید به نقش رستم رفتند،که درآن جا از سنگ نگاشت ها و ارامگاه چندتن از شاهان هخامنشی و بنای موسوم به کعبه زرتشت بازدید کرده و سپس به تخت جمشید رهسپار شدند، ناهار روز دوم در محل نقش رستم صرف گردید. سپس در ساعت سه به سمت تخت جمشید حرکت کرده و در ساعت سه و سی دقیقه وارد تخت جمشید گردیدند و به مدت دو ساعت از این بنای تاریخی دیدار به عمل آوردند و در ساعت پنج و سی دقیقه به سمت هتل حرکت کرده و و بعد از رسیدن به هتل زمان باقی مانده در اختیار خود دانشجویان قرار گرفت شام نیز به صورت انفرادی برای هریک از افراد توزیع گردید.

 

سپس با ورود به ارگ کریمخانی و انجام بازدید از این بنای تاریخی ادامه وقت آنان در اختیارشان قرار گرفت تا ضمن بازدید از محوطه تاریخی شهر شیراز به انجام خرید در صورت دلخواه بپردازند و بعد از آن ضمن مراجعه به هتل اتاق ها تخلیه شده و دانشجویان محترم جهت بازدید از باغ دلگشا به این باغ برده شده و و به صوتر جداگانه از موزه سکه و اشیاع تاریخی این باغ بازدید به عمل آوردند.

 

در روز سوم با گشت پیاده به ارگ کریمخانی رفته و در مسیر از سرای زندیه و خیابان زند بازدید کردند،

سپس با ورود به ارگ کریمخانی و انجام بازدید از این بنای تاریخی ادامه وقت آنان در اختیارشان قرار گرفت تا ضمن بازدید از محوطه تاریخی شهر شیراز به انجام خرید در صورت دلخواه بپردازند و بعد از آن ضمن مراجعه به هتل اتاق ها تخلیه شده و دانشجویان محترم جهت بازدید از باغ دلگشا به این باغ برده شده و و به صورت جداگانه از موزه سکه و اشیاع تاریخی این باغ بازدید به عمل آوردند.

 

 

معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)