16 بهمن

انتشار مقاله عضو هیات علمی موسسه در نشریه Journal of Organizational and End User Computing نمایه شده در پایگاه استنادی ISI

خواندن

937 دفعه

انتشار مقاله عضو هیات علمی موسسه در نشریه Journal of Organizational and End User Computing نمایه شده در پایگاه استنادی ISI

به گزارش دفتر پروژهش و منابع یادگیری الکترونیکی مهرالبرز، مقاله با عنوان  Business Intelligence Systems Adoption Model: An Empirical Investigation با مشارکت دکتر سعید روحانی (سرپرست دانشکده فناوری اطلاعات و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر احد زارع رواسان (عضو هیات علمی دانشکده فناوری اطلاعات مهرالبرز)، آقای امیر اشرفی و خانم سمیرا افشاری از دستیاران آموزشی دانشکده فناوری اطلاعات موسسه در شماره 30 نشریه بین المللی Journal of Organizational and End User Computing نمایه شده در پایگاه استنادی ISI با ضریب تاثیر 0.759 منتشر گردید.

در این مقاله، عوامل موثر بر انطباق سیستم های هوش تجاری در فضای بانکی ایران در 3 دسته عوامل اصلی فنی، سازمانی و محیطی شناسایی شده اند و با استفاده از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری، به بررسی آزمونهای آماری پرداخته شده است. طبق نتایج این تحلیل، عوامل مزایای ملموس و ناملموس درک شده، اندازه سازمان، آمادگی سازمانی، استراتژی، میزان رقابت در صنعت و قابلیت جذب رقبا به عنوان عوامل تاثیرگذار بر انطباق سیستم های هوش تجاری شناخته شده اند.

متن کامل مقاله، جهت مطالعه علاقمندان ضمیمه شده است.
 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)