15 فروردين

نخستین دانشجویان پژوهش محور مهندسی محیط زیست از پایان نامه خود دفاع کرد

خواندن

982 دفعه

اولین دانش آموخته پژوهش محور گروه مهندسی محیط زیست، سرکار خانم مهندس شیما کماجیان در روز 1396/12/19 از پایان نامه خود با عنوان "ارزش گذاری اقتصادی ساختمان سبز با توجه به دو مقوله آب و انرژی: نمونه موردی استان اصفهان ، استاد راهنما: جناب آقای دکتر خرازی، استاد مشاور: جناب آقای دکتر آماده  با موفقیت و با درجه ممتاز از پایان نامه خود دفاع نموده است" 

و سپس دانش آموخته پژوهش محور گروه مهندسی محیط زیست، آقای مهندس عارف نوروز به راهنمایی خانم دکتر امین صالحی و مشاوره آقای دکتر تقی عبادی با عنوان پایان نامه "امکان سنجی فنی بکارگیری انواع فن آوری های تبدیل پسماند شهری به سوختهای زیستی در ایران" در تاریخ 96/12/21 به داوری آقای دکتر محمدعلی عبدلی استاد تمام دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با موفقیت و با درجه ممتاز از پایان نامه خود دفاع نموده است.
ضمنا آقای عارف نوروز، دانشجوی برگزیده آموزشی رشته مهندسی محیط زیست در پنجمین جشنواره مهریاد بود که در شهریور ماه 1396 از ایشان تقدیر گردد

برای هر دوی این عزیزان آرزوی سلامتی همراه با موفقیت های روز افزون را از خداوند متعال خواستاریم
 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)