22 فروردين

پذیرش مقالات دانش آموختگان مهرالبرز در دو ژورنال معتبر جهانی

خواندن

1066 دفعه

 

به گزارش واحد پژوهش و منابع یادگیری موسسه، سه مقاله از مجموعه مقالات ارسالی به ژورنال های معتبر جهانی توسط دانش آموختگان و اعضای هیات علمی مهرالبرز مورد پذیرش واقع شده اند.
دو مقاله اول توسط خانم ها مهناز ایزی و نازنین کردستانی از دانش آموختگان رشته مدیریت پروژه و ساخت مهرالبرز و بهمراه استاد راهنما جناب آقای دکتر احسان سقط فروش نگارش گردیده است که  در مقصد ژورنال INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT ORGANISATION AND MANAGEMENT که دارای نمایه SCOPUS  پذیرش شده است، که با توجه به زمان کم باقی مانده تا انتشار شماره جدید 2018 این ژورنال بین المللی در آن به چاپ خواهد رسید.
 

  • Ezy, Mahnaz, Saghatforoush, Ehsan, Abbasian Jahromi, Hamidreza. (2018) An investigation of advantages and disadvantages of Off Site Manufacturing (OSM): A Meta-Synthesis. International Journal of Project Organisation and Management
  • Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza, Preece, Christopher. (2018) A Practical Framework to Facilitate the Presence of Operation and Maintenance Contractors in the Pre-Occupancy Phases: A Case Study. International Journal of Project Organisation and Management
مقاله دیگری نیز توسط جناب آقای دکتر احسان سقط فروش، دکتر احد زارع رواسان و سرکار خانم شبنم شهرکی در ژورنال JOURNAL OF ENGINEERING, PROJECT AND PRODUCTION MANAGEMENT در سال 2018 مورد پذیرش قرار گرفته است که در ژوئن امسال به چاپ خواهد رسید.

  • Shahraki, Shabnam, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad. (2018). Identification and Classification of Factors Affecting the Performance of Building Supervisor Engineers for Construction Industry. Journal of Engineering, Production and Project Management
 ضمن آرزوی موفقیت های روز افزون برای این دانش آموختگان کوشا و اساتید بزرگوار، امیدواریم شاهد تلاشهای بیشتر سایر دانشجویان و دانش آموختگان مهرالبرز در عرصه پژوهش باشیم.
روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)