29 فروردين

گزارش شاخص جهانی کارآفرینی در سال 2018 منتشر شد‎

خواندن

633 دفعه

ترجمه گزارش جهانی کارآفرینی 2018

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)