02 خرداد

بازدید مدیر کل دفتر آموزش های عالی غیردولتی وزارت علوم از مهرالبرز

خواندن

938 دفعه


ظهر روز سه شنبه 1 خرداد ماه 1397، سرکار خانم دکتر فرزانه شمیرانی، مدیرکل محترم دفتر آموزشهای عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران به همراه سرکار خانم عسگری کارشناس دفتر آموزشهای عالی غیردولتی وزارت علوم، در موسسه آموزش عالی مهرالبرز حضور یافتند.
که ابتدای ضمن خیر مقدم ریاست محترم موسسه و همکاران در درب ورودی ساختمان جدید موسسه، ابتدا  از بخش های مختلف موسسه دیدن نمودند و توضیحاتی در خصوص بخش های مختلف توسط معاونین و مدیران واحدهها صورت گرفت.
جناب آقای دکتر رحیم عبادی، ریاست محترم موسسه آموزش عالی مهرالبرز ضمن خوش آمدگویی به سرکار خانم دکتر شمیرانی، در ادامه مهندس سوده محمدآبادی مسئول روابط عمومی موسسه به معرفی موسسه و آماری از رشته های دایر، تعداد دانشجویان و دانش آموختگی و اعضای هیات علمی فعال موسسه و ارائه و سپس مدل یادگیری-یاددهی مهرالبرز، توسط سرکار خانم دکتر نارنجی، دبیر کمیته کیفیت یادگیری الکترونیکی موسسه معرفی گردید، و به نقش کیفیت-یادگیری در مهرالبرز  به منظور تصمیم گیری،تصمیم سازی و طراحی برنامه عملیاتی در خصوص بهبود کیفیت فرایندیاددهی-یادگیری و همچنین ارزیابی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات و مدل آموزشی تاکید گردید.
در ادامه جناب آقای دکتر شاه حسینی سرپرست دانشکده مدیریت موسسه به معرفی رشته های دایر در این دانشکده، آمار دانشجویان و دانش آموختگان پرداختند، سپس جناب آقای دکتر سعید روحانی سرپرست دانشکده فناوری اطلاعات نیز با تاکید به ظرفیت های خوب این دانشکده و همچنین کارهای پژوهشی و پایان نامه های این دانشکده پرداختند که بیشترین سهم را در بین دانشکده های موسسه دارد، سپس جناب آقای دکتر احد نظری سرپرست دانشکده علوم مهندسی از رشته های دایر در این دانشکده و امکان جذب رشته های جدید و مورد نیاز بازار کار کشور صحبت کردند.
سپس جناب آقای مهندس عباسی مدیر فناوری اطلاعات موسسه به معرفی سامانه های موسسه،  و سپس پرتال آموزشی به عنوان هسته سیستم یادگیری هوشمند را به تفصیل ارائه نمودند و در انتها وبسایت موسسه را به عنوان یکی از وبسایت های بروز و پرمحتوای دانشگاهی معرفی نمودند.
در انتها نیز دکتر عبادی درخواست مساعدت بیشتر وزارت علوم در خصوص اخذ مجوز رشته های  جدید و مورد تقاضای موسسه را از سرکار خانم دکتر شمیرانی  مدیر کل دفتر آموزش های عالی غیردولتی وزارت علوم کردند.

روابط عمومی موسسه

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)