06 خرداد

ثبت نام بیش از 80 نفر از دانشجویان در انجمن های علمی مهرالبرز

خواندن

675 دفعه

 

به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی موسسه، مطابق اعلام انجام گرفته ثبت نام دانشجویان داوطلب جهت عضویت در انجمن های علمی دانشجویان که در اردیبهشت ماه 1397 انجام پذیرفت به پایان رسید و بیش از هشتاد نفر از دانشجویان در شش گروه:

  • مدیریت بازرگانی و کسب و کار
  • مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع
  • مدیریت فناوری اطلاعات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی عمران پروژه و ساخت
  • مهندسی عمران محیط زیست

به ثبت نام عضویت در انجمن ها پرداختند،نخستین نشست اعضای ثبت نام کرده با اساتید مشاور محترم انجمن های علمی در آخرین جلسه کلاس های حضوری (دهم و یازدهم خردادماه) برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است که بیشترین استقبال توسط دانشجویان مدیریت بازرگانی و کسب و کار انجام پذیرفت.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)