08 خرداد

نشست مشترک اعضای هیات امنا مهرالبرز با وزیرعلوم

خواندن

756 دفعه

چهل و هشتمین جلسه هیات امناء موسسه آموزش عالی مهرالبرز در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (جناب آقای دکتر غلامی) و با حضور معاون آموزشی وزیر (جناب آقای دکتر شریعتی) و کلیه اعضاء تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر خرازی ریاست هیات امناء ضمن تشکر از وزیر محترم و خیر مقدم به اعضاء به پیشینه و تاریخچه تاسیس و فعالیت مهرالبرز اشاره نمودند.
سپس رئیس موسسه گزارشی از برنامه ها و پیشرفت های موسسه در طول 15 سال تاسیس و فعالیت بیان داشتند. موضوع تبدیل موسسه به دانشگاه دستور بعدی جلسه بود که توسط جناب آقای دکتر عبادی به تفصیل بیان گردید.
و در پایان پس از بحث و بررسی اعضاء، وزیر محترم علوم و معاونت آموزشی و هیات امنای موسسه با تبدیل موسسه آموزش عالی مهرالبرز به دانشگاه مهرالبرز موافقت اصولی نمودند و مقرر گردید با اصلاح آیین نامه تبدیل موسسه به دانشگاه ظرف مدت معین و حداکثر تا پایان شهریورماه موافقت قطعی اعلام گردد.
با این مصوبه مهرالبرز اولین دانشگاه الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)