22 خرداد

کانون زبان دانش آموختگان مهرالبرز برگزار می کند؛ دوره آمادگی آزمون زبان دکتری

خواندن

784 دفعه

باکانون زبان دانش آموختگان برای دکتراآماده شوید

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)