22 خرداد

کانون زبان دانش آموختگان مهرالبرز برگزار می کند؛ دوره آمادگی آزمون زبان دکتری

خواندن

88 دفعه

باکانون زبان دانش آموختگان برای دکتراآماده شوید

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)