04 تیر

دومین نشست انجمن علمی مدیریت بازرگانی و کسب و کار برگزار شد

خواندن

557 دفعه

به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشگاه مهرالبرز، روز سوم تیرماه در ساعت پنج عصر و مطابق اعلام قبلی دومین نشست انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار در محل دانشگاه برگزار شد،در این نشست که با حضور جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوانی استاد محترم مشاور انجمن علمی مدیریت بازرگانی و کسب و کار برگزار شد ضمن بیان مجدد اهداف و چارچوب ها و تعیین اهداف محورهای علمی مرتبط به مسائلی پیرامون فعالیت این انجمن علمی پرداختند.

جناب آقای دکتر رضوانی ضمن پرسش چرایی عضویت دانشجویان در انجمن علمی،با تحلیل آن به این نکته پرداختند که انجمن علمی قرار است به چه کاری بپردازد.
ایشان با عنوان اینکه انجمن علمی دانشجویان مدیریت بازرگانی و کسب و کار قرار است به موضوعات تخصصی و در حوزه خود بپردازد، تاکید کرد دانستن الگوهای مرتبط با هر حوزه "دانش" ، فهم و تحلیل آن ها "علم"  و پیاده سازی و اجرای آن ها "کارشناسی" است و در دانشگاه ما بیشتر به دو سطح نخست می پردازیم.
استاد مشاور انجمن علمی مدیریت بازرگانی و کسب وکار با عنوان این که این بخش برای دانشجویانی مناسب است که میل به پژوهش و یادگیری فراتر از چارچوب های رسمی آموزش را دارند و ادامه دادند که حاضرند از دانشجویان را در مسیر رشد و یادگیری بر اساس محورها و حوزه ی تعیین شده حمایت نموده و به راهنمایی های لازم بپردازند.
دانشجویان نیز در ابتدای نشست با بیان اینکه دلایل آن ها برای حضور در انجمن علمی چه بوده است به طرح پرسش های خود پیرامون کارهایی که قرار است در انجمن های علمی انجام شود پرداختند.
در ادامه استاد محترم مشاور مقرر کردند برای جلسه بعدی ؛ تمامی دانشجویان حوزه پژوهش خود را به نماینده دانشجویان اعلام کنند و حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مطالعه کرده و در جلسه بعدی آن مقاله را به بحث بگذارند تا یک موضوع مناسب برای پژوهشان انتخاب شود.
در انتها دکتر رضوانی، ضمن بیان اهداف انجمن علمی دانشجویان و سیری که بر آن اهداف گذشت  ،تاریخ دو نشست بعدی را نیز با همفکری دانشجویان تعیین و اعلام نمودند، که 24 تیر و 7 شهریورماه ساعت 17 تا 19 به عنوان جلسات بعدی انجمن علمی مدیریت بازرگانی و کسب و کار مشخص گردید.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)