30 تیر

بزودی دوره های تخصصی POST MBA مشترک مهرالبرز با بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه برگزار خواهد شد

خواندن

621 دفعهدر راستاي گسترش فعاليت هاي دفتر روابط بين الملل موسسه آموزش عالی مهرالبرز، جلسه مشتركي با حضور جناب آقای دکتر انصاری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و یکی از اساتید دانشگاه لیون فرانسه به نمایندگی از موسسه افنژ (بنیاد ملی آموزش مدیریت فرانسه) در محل دفتر مركزي دانشگاه مهر البرز در روز يكشنبه 24 تیر ماه 97 برگزار گرديد. اين جلسه با معرفي دانشگاه ها از سوي دو طرف آغاز و در ادامه نحوه همكاري طرفين مورد بررسي قرار گرفت. در پایان دو طرف در مورد برگزاری دوره های تخصصی بیمه و بانکداری بصورت آنلاین و با امکان صدور مدرک مورد تأیید موسسه افنژ به توافقاتی دست یافتند و مقرر گردید بزودی دوره های تخصصی Post MBA در زمینه های ذکر شده برقرار گردد. جزئیات دوره های فوق متعاقباً اعلام خواهد گردید.

دفتر روابط بین الملل مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)