30 تیر

کاتالوگ معرفی نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی منتشر شد

خواندن

826 دفعه

 

کاتالوگ معرفی نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی منتشر شد
لینک مشاهده: http://ucet.ir/catalog/index.html#p=1

ثبت نام نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)