01 مرداد

بازدید مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از مهرالبرز

خواندن

620 دفعه

 

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، صبح روز یکشنبه 21  ماه 1397، جناب آقای دکتر دولتی، مدیرکل محترم دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همزمان با برگزاری جلسه 25 کمیته کیفیت یادگیری در موسسه آموزش عالی مهرالبرز حضور یافتند.
 ضمن خیر مقدم ریاست محترم موسسه و معاونین و سرپرستان دانشکده و مدیران گروه های آموزشی و اعضای جلسه کمیته کیفیت یادگیری، ابتدا مسئول روابط عمومی موسسه به معرفی مهرالبرز و آماری از رشته های دایر، تعداد دانشجویان و دانش آموختگی و اعضای هیات علمی فعال موسسه پرداخت و سپس مدل یادگیری-یاددهی مهرالبرز توسط سرکار خانم دکتر نارنجی (دبیر کمیته کیفیت یادگیری الکترونیکی) معرفی گردید، ایشان به نقش کیفیت-یادگیری در مهرالبرز  به منظور تصمیم گیری،تصمیم سازی و طراحی برنامه عملیاتی در خصوص بهبود کیفیت فرایندیاددهی-یادگیری و همچنین ارزیابی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات و مدل آموزشی تاکید گردید.
در ادامه سرکار خانم عالیخانی مدیر محترم اداره آموزش در پاسخ به سوال جناب آقای دولتی از نحوه برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی صحبت کردند و سپس جناب آقای دکتر سعید روحانی سرپرست دانشکده فناوری اطلاعات مزایای تحصیل در سیستم آموزش الکترونیکی گفتند و به معرفی سامانه های الکترونیکی و سپس پرتال آموزشی را به عنوان هسته اصلی سیستم یادگیری هوشمند به تفصیل ارائه نمودند، سپس جناب آقای شاه حسینی سرپرست دانشکده مدیریت، درباره جذب هیات علمی در مهرالبرز و با توجه به نوع سیستم آموزشی امکان جذب هیات علمی وابسته و همکار صحبت کردند.
دکتر دولتی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم ضمن تشکر از ارائه همکاران موسسه، گفت: در دوره جدید وزارت علوم، نوع نگاه به بحث آموزش عالی در کشور  از توسعه کمی به توسعه کیفی تغییر کرده است؛ایشان با اشاره به اینکه دفتر گسترش وزارت علوم بالاترین رکن سیاستگذاری، تدوین آیین نامه و مجوزها در وزارت علوم است که عملا امور آموزشی و قلب وزارت علوم با شورای گسترش است. که می توان گفت در بخش موسسه های غیردولتی فعال مجازی، مهرالبرز یکی از بهترین این موسسات آموزش عالی است.
دکتر دولتی در ادامه گفت، انتظار ما در وزارت علوم از این هفت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی که به صورت الکترونیکی فعالیت می کنند این است که موسسه ای مثل مهرالبرز که روند بیش از 10 سال فعالیت را طی کرده و که بین موسسات الکترونیکی قصد تبدیل موسسه به دانشگاه را دارد می بایست به نقطه ای رسیده باشد که یک مدل ایجاد کند که وزارت علوم قانع شود که با این مدل توسعه مجازی را در حد دوره های حضوری داشته باشد، به معنای دیگر نگران کیفیت ارائه دوره های آموزشی در این موسسات نباشد.
دکتر دولتی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم گفت؛ خوشبختانه ما توسعه کمی در بخش موسسات غیر دولتی مجازی مثل سایر غیرانتفاعی ها در کشور نداریم، بهرحال مهرالبرز توسعه خوبی در این سالها داشته که می توان آنرا جزیی از بهترین این موسسات نام برد.
در مهرالبرز وجود مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برنامه ارائه شده در این جلسه نشان از برنامه ریزی مدون برنامه های جاری و  توسعه ای است که همین موضوع برای وزارت علوم بسیار حایز اهمیت است. یکی از معیارهای دیگر وزارت علوم مدل آموزشی است که خوشبختانه مهرالبرز مدل یادگیری-یاددهی را به عنوان مدلی آموزشی خود ارائه نموده است. نکته دیگر تخصص گرایی در دانشگاه هاست که در مهرالبرز این کار در سه دانشکده مدل شده است که اینها را می توان از مزایای مهرالبرز نام برد.
سپس سرکار خانم دکتر نارنجی ثانی، درخصوص اهمیت ارزشیابی در مهرالبرز صحبت کردند؛ ارزشیابی درونی هر دو سال یکبار، ارزشیابی فرایندهای آموزشی (یاددهی-یادگیری) در طول یک نیمسال سه بار نظر دانشجویان دریافت و در هر سری یکی از موضوعات به طور مشخص مورد توجه قرار میگیرد.
 سپس جناب آقای رضوانی مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی موسسه به معرفی برنامه های استراتژیک در افق 5 ساله موسسه پرداختند.
در ادامه جناب آقای دکتر احد نظری معاونت پژوهش و همکاری های علمی، از پتانسیل های خوب سیستم مجازی برای توسعه آموزش در خارج از کشور صحبت کردند و اشاره کردندکه ما می توانیم از بسیاری از افراد تحصیل کرده که به کشور تعلق خاطر دارند از طریق این سیستم آموزشی و از راه دور برای توسعه آموزش عالی در داخل کشور استفاده کنیم که باید موانع آن از سوی وزارت علوم برداشته شود.
در انتها نیز جناب آقای دکتر دولتی، مدیر کل محترم دفتر گسترش وزارت علوم بهمراه جناب آقای دکتر عبادی ریاست محترم موسسه از بخش های مختلف مهرالبرز دیدن کردند و با همکاران به گپ و گفت در خصوص وظایف هر بخش پرداختند

 


روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)