01 مرداد

دومین نشست آموزشی مهرالبرز در راستای نگرش تحول دیجیتال با موضوع "تجربه دیجیتال دانشجو" برگزار شد

خواندن

567 دفعه


به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، دومین نشست آموزشی پرسنل در راستای نگرش تحول دیجیتال توسط امور منابع انسانی و گروه تحول دیجیتال مهرالبرز امروز دوشنبه یکم مرداد ماه در سال اجتماعات دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه جناب آقای سید مهدی حسینی نسب از اعضای گروه دیتیجی ابتدا تعریف تجربه را تعریف و سپس تجربه در عصر تحول دیجیتال را به سه دسته بازطراحی فرایندهای عملیاتی، ایجاد تجربه جذاب برای مشتری و بازآفرینی مدل های کسب و کار تقسیم بندی کردند.
حسینی نسب در ادامه از شش المان تعالی تجربه دیجیتال مشتری گفت و در توضیح وضعیت تحول دیجیتال حوزه آموزش در دنیا گفت "50درصد از فعالان حوزه آموزش اعتقاد دارند که سیستم های آموزش سنتی تا سال 2025 از بین خواهد رفت ، اعتقاد فعالان حوزه فناوری 2 تا 3 سال آینده است".
حسینی نسب در ادامه از نقاط ناخوشایند تجربه سفر دانشجو در مهرالبرز گفت و در انتها بهره گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، واقعیت مجازی و افزوده و کانال های همه کاره و موبایل را از فناوری های تحول آفرین در حوزه آموزش نام برد.

 


در انتهای این بحث نیز دکتر مهدی شامی زنجانی مدیر پروژه گروه تحول دیجیتال در مهرالبرز در خصوص اهمیت تجربه دیجیتال دانشجو با پرسنل صحبت کرد. ایشان گفت، تجربه یعنی توانایی ایجاد حال خوب، که این موضوع بسیار مهمی است و در ادامه از "سفر دانشجو در مهرالبرز " گفتند و نقاط ناخوشایند این سفر گفت و به کارهایی که می شود برای رفع این نقاط ناخوشایند کرد اشاره کردند.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)