10 شهریور

زمان ثبت نام نیمسال اول 98-1397 دانشجویان جاری برای 12 و 13 شهریور ماه تمدید شد

خواندن

444 دفعه

 

پیرو اطلاعیه اداره آموزش مهرالبرز،نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان جاری در بازه اعلام شده ثبت نام موفق به انتخاب واحد نشدند فرصت دیگری فراهم شده است تا در بازه ثبت نام با تاخیر در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 12 و 13 شهریور ماه اقدام نمایند.
بدیهی است دانشجویانی که به هر دلیلی انتخاب واحد ننمایند به عنوان " عدم مراجعه " تلقی خواهد شد.
روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)