15 مهر

برگزاری نخستین نشست هم اندیشی با حضور رؤسای مؤسسات آموزش الکترونیکی توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو

خواندن

359 دفعه

نخستین جلسه هم اندیشی در خصوص آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور، در روز شنبه 1397/07/14 در محل دفتر کرسی یونسکو با حضور مدیران مؤسسات آموزش عالی و نمایندگان ایشان برگزار شد. در ابتدای جلسه هر یک از مدیران در مورد چالش های مؤسسات آموزش الکترونیکی و یادگیری در کشور نظرات خود را ارائه دادند. سپس معرفی کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی و اهداف و مأموریت های آن توسط ریاست کرسی، جناب آقای دکتر جلالی انجام شد. معرفی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و اهداف، محورها و شاخص های آن از دیگر برنامه های جلسه بود. پس از آن نظرات و پیشنهادات اساتید در مورد جایزه و نحوه مشارکت جهت رفع چالش ها مطرح شد. از دیگر برنامه های این نشست تهیه لیستی از افراد مطرح در حوزه یادگیری الکترونیکی از دیدگاه صاحبنظران این حوزه بود.

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)