24 مهر

28 مهر | سومین وبینار استارتاپ شو مهرالبرز | “کسب و کارها در فضای نوین امروزی”

خواندن

310 دفعه

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)