25 مهر

مهرالبرز موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از شرکت توف نورد آلمان شد

خواندن

410 دفعه

مهرالبرز موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از شرکت توف نورد آلمان شد
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، در سايه حمایت ریاست محترم موسسه و  تلاش بی وقفه همكاران،موسسه آموزش عالی مهرالبرز موفق به دریافت گواهينامه بین المللی سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015  از  شرکت  Nord آلمان گردید.
در فرایند اعطای گواهینامه‌  سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، فرایند های سازمانی موسسه با تاکید بر رهبری و تعهد، جلب رضایت ذی نفعان، طرح ریزی، پشتیبانی، عملیات، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر توسط ارزیابان شرکت توف نورد ایران مورد ممیزی قرار گرفت

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)